Vad är Linux?
Installera Ubuntu
Använda Ubuntu
Terminalen
 • Introduktion till terminalen
      Svårighetsgrad: Svårighetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-06, visad 36 gånger, 0 kommentarer]
 • Specialtecken och nyttiga tangentbordskombinationer
      Svårighetsgrad: Svårighetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-06, visad 65 gånger, 0 kommentarer]
 • Grundläggande kommandon
      Svårighetsgrad: Svårighetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-06, visad 31 gånger, 0 kommentarer]
 • Söka hjälp
      Svårighetsgrad: Svårighetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-06, visad 14 gånger, 0 kommentarer]
 • Filhantering
      Svårighetsgrad: Svårighetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-06, visad 24 gånger, 0 kommentarer]
 • Länkar i Linux
      Svårighetsgrad: Svårighetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-06, visad 16 gånger, 0 kommentarer]
 • Söka efter filer
      Svårighetsgrad: Svårighetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-06, visad 11 gånger, 0 kommentarer]
 • Hantera systemet
      Svårighetsgrad: Svårighetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-06, visad 17 gånger, 0 kommentarer]
 • Diverse kommandon och Pipes
      Svårighetsgrad: Svårighetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-06, visad 26 gånger, 0 kommentarer]
 • Terminalen - Sammanfattning, begreppslista och övningar
      Svårighetsgrad: Svårighetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-06, visad 24 gånger, 0 kommentarer]
Hantera program
Användarhantering
Nätverk
Hårdvara
 • Inledning och systemloggar
      Svårighetsgrad: Svårighetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-19, visad 8 gånger, 0 kommentarer]
 • Skrivare
      Svårighetsgrad: Svårighetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-19, visad 10 gånger, 0 kommentarer]
 • USB-minne
      Svårighetsgrad: Svårighetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-19, visad 3 gånger, 0 kommentarer]
 • Webbkamera
      Svårighetsgrad: Svårighetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-20, visad 3 gånger, 0 kommentarer]
 • Skanner
      Svårighetsgrad: Svårighetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-20, visad 5 gånger, 0 kommentarer]
 • Hårddiskar
      Svårighetsgrad: Svårighetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-20, visad 7 gånger, 0 kommentarer]
 • Grafikkort och trådlösa nätverkskort
      Svårighetsgrad: Svårighetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-22, visad 1 gånger, 0 kommentarer]
 • Linuxkärnan
      Svårighetsgrad: Svårighetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-22, visad 3 gånger, 0 kommentarer]
 • Hårdvara - Begreppslista och övningar
      Svårighetsgrad: Svårighetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-22, visad 1 gånger, 0 kommentarer]
Tips & Tricks
 • Blandade tips
      Svårighetsgrad: Svårighetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-22, visad 8 gånger, 0 kommentarer]
 • Att söka hjälp
      Svårighetsgrad: Svårighetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-02-22, visad 18 gånger, 0 kommentarer]
 • Programtips
      Svårighetsgrad: Svårighetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-03-27, visad 1 gånger, 0 kommentarer]
 • Enkel felsökning
      Svårighetsgrad: Svårighetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-03-27, visad 1 gånger, 0 kommentarer]
 • Säkerhet - RAID & Brandväggar mm
      Svårighetsgrad: Svårighetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-03-27, visad 1 gånger, 0 kommentarer]
 • Tips & Tricks - Begreppslista och övningar
      Svårighetsgrad: Svårighetsgrad    Betyg: BetygBetygBetygBetygBetyg
      [skapad 2010-03-27, visad 1 gånger, 0 kommentarer]